Prospectus

nl en

Epistemology (lectures and tutorials)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

De epistemologie is de tak van de filosofie die kennis als haar onderwerp heeft: haar aard en omvang, haar bronnen en veronderstellingen, en de betrouwbaarheid van kennisclaims. In deze cursus worden de voornaamste thema’s van de epistemologie op systematische wijze uiteengezet. Hoe moeten begrippen als “kennis” en “waarheid” worden opgevat? Is empirisme te rechtvaardigen? Bestaat a priori kennis? Is een filosofische theorie van kennis überhaupt mogelijk? Ondanks de verscheidenheid van benaderingen in de epistemologie kent het vak enkele beroemde onopgeloste problemen. Deelnemers aan de cursus worden gestimuleerd mee te denken over oplossingen daarvoor.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 9-11 uur en vrijdag 9-11 uur (tutorial).

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

  • schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

  • schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voo”:

  • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent;

  • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur;

  • het beschikbaar stellen van een proeftentamen.

Literatuur

  • Noah Lemos, An Introduction to the Theory of Knowledge . Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521603096 (pbk).

  • Verdere literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.W. McAllister

Opmerkingen