Prospectus

nl en

Research Seminar Philosophy

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse seminar geven zes leden van de faculteit elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek. Doel van het seminar is de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Deelname aan dit seminar is verplicht voor voltijd propedeusestudenten van de BA-opleiding Wijsbegeerte.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Vrijdag 11-13 uur, eenmaal per twee weken.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsing

Klein essay

Blackboard

Ja

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen

Deelname aan deze cursus is verplicht voors bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.