Prospectus

nl en

Ancient Philosophy (lectures and tutorials)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de vijfde eeuw v.Chr. tot in de zesde eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 13-15 uur (hoorcollege) en vrijdag 13-15 uur (tutorial).

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege met tutorial en weblog.

Toetsing

  • Participatie aan het college en tutorial;

  • minimaal zeven bijdragen aan het weblog;

  • schriftelijk deeltentamen;

  • schriftelijk eindtentamen.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Syllabus Griekse en Romeinse filosofie editie 2011 (aan te schaffen bij het secretariaat).

  • Inleiding Antieke wijsbegeerte: kaarten, teksten, opdrachten, overzichten , editie 2010 (aan te schaffen bij het secretariaat).

  • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

-