Prospectus

nl en

Werkcollege BA3 Grieks, Schuld en boete: 'inherited guilt' in de Griekse literatuur

Course
2011-2012

Admission requirements

Dit college is bestemd voor BA3 studenten GLTC.

Description

In de antieke wereld geloofden velen in goddelijke gerechtigheid. Probleem hiermee is dat grote schurken regelmatig hun straf lijken te ontlopen, In reactie hierop nam men vaak aan dat indien de misdadiger zelf niet gestraft werd voor zijn vergrijpen, de rekening gepresenteerd zou worden aan diens (achterklein)kinderen. De grote classicus E.R. Dodds spreekt in dit verband van “the characteristic archaic doctrine” that “is the teaching of Hesiod, of Solon and Theognis, of Aeschylus and Herodotus.” Het concept werd vervolgens overgenomen door filosofen die het bestaan van de goddelijke Voorzienigheid aannamen zoals platonisten en stoïcijnen. Probleem met deze oplossing is dan vervolgens weer dat op die manier een onschuldige gestraft lijkt te worden. In dit college zullen we ingaan op het fenomeen van ‘inherited guilt’ in verschillende auteurs (zowel literaire als filosofische) en de manier(en) waarop zij het bestraffen van onschuldige nazaten proberen te rechtvaardigen. We zullen in het bijzonder ingaan op de stukken de Agamemnon en de Zeven tegen Thebe van Aeschylus.

Course objectives

De student verdiept zijn/haar kennis van de Griekse literatuur door lectuur en bestudering van verschillende auteurs vanuit het perspectief ‘inherited guilt’.
De student bekwaamt zich verder in het lezen en analyseren van antieke literatuur en de bijbehorende wetenschappelijke literatuur en de presentatie van zijn/haar bevindingen.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

werkcollege.

Assessment method

  • Particpatie

  • mondelinge presentatie

  • tentamen

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Reading list

Vertaling en Griekse tekst van Aeschylus’ Agamemnon en Zeven tegen Thebe, bijv.

  • A. H. Sommerstein, Aeschylus, 2 vols, Cambridge, Massachusetts 2008 (= Loeb)
    of

  • D.L Page & M. L. West, Aeschyli Septem quae supersunt tragoedias, Oxford 1972 (= OCT) in combinatie met een vertaling.

Registration

via uSis.

Contact information

Dr. R. M. van den Berg.