Prospectus

nl en

Neolatijn

Course
2011-2012

Admission requirements

Deze cursus is toegankelijk voor BA2-studenten GLTC.

Description

Deze cursus biedt een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance. Verscheidene genres zullen hierbij de revue passeren (onder andere lyriek, dialogen en epistolografie). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Giovanni Pontano, Desiderius Erasmus en Janus Secundus. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van het begrip intertekstualiteit) en tot de wereld van de Renaissance.

Course objectives

  • Verwerving van kennis en inzicht in de wereld van het Neolatijn.

  • Verdieping in de problematiek van de literaire genres in de Latijnse literatuur.

  • Introductie in de materiële achtergronden van (neo-)latijnse teksten.

  • Training in het uitvoeren van een klein, vraag-gestuurd onderzoeksproject, en in het presenteren (mondeling en schriftelijk) van het argument.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Hoorcollege en werkcollege

Assessment method

(precieze verdeling nader aan te kondigen)

  • mondelinge presentatie

  • voorbereiding en participatie in discussie

  • paper

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Reading list

Kopieën van primaire literatuur worden ter beschikking gesteld.

Registration

Aanmelden via uSis.

Contact information

Dr. S.T.M. de Beer