Prospectus

nl en

Latijnse poëzie. Vergilius, Aeneis: begin, midden en slot.

Course
2011-2012

Admission requirements

Deze cursus is toegankelijk voor BA2-studenten GLTC.

Description

Vergilius’ Aeneis is een episch gedicht over een zwerftocht en oorlog, heldendom, liefde en dood. Dus een Romeinse imitatie en combinatie van de Ilias and Odyssee? Ja en nee. Het gedicht lijkt sterk op Homerus in bepaalde aspecten van zijn structuur, inhoud en uitdrukkingswijze, maar houdt zich toch bezig met geheel andere thema’s en ideeën. Paradoxaal genoeg is Vergilius heel vaak juist als hij Homerus in herinnering roept het origineelst. In het blok zal deze strijdvraag worden verkend door ons te concentreren op de cruciale fasen van het gedicht: begin, midden en slot. Geselecteerde gedeelten van de boeken 1, 6, 7, 10 and 12 (1500 versregels in totaal) zullen worden voorgeschreven voor ‘close reading’ in het Latijn; de rest van de Aeneis dient te worden gelezen in een moderne vertaling.

Course objectives

Kennis:

 • Inleiding in de kenmerkende eigenschappen van het Vergiliaanse epos.

 • Kennis van de bijzondere betekenis van het concept intertekstualiteit met betrekking tot een Augusteïsche dichter.

 • Kennis van het concept ‘ecphrasis’.
  Vaardigheden:

 • Vergroting van de leesvaardigheid Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar.

 • Aandacht voor interpretatie, zowel van kleine structuren d.m.v. ‘close reading’ als van grotere samenhang.
  Contextualisering en inzicht:

 • Reflectie over het verschil tussen Romeinse en moderne opvattingen over originaliteit;

 • Reflectie over de rol van de lezer bij de interpretatie.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Combinatie van

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Assessment method

Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen/korte open vragen/essayvraag (75%)
Schriftelijke ‘tussentoets’ (tijdens een collegeuur) van een deel van het pensum (25%)

Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor basisinformatie en mededelingen.

Reading list

Tekst met commentaar:

 • R.D. Williams (ed.), Virgil. Aeneid. Vol. I (Boeken I-VI), Londen 1972, vele herdrukken; Vol. II (Boeken VII-XII), Londen 1973, vele herdrukken. Studenten moeten hun eigen kopie hebben. Boek I, rr. 1-32, 254-96 moeten vooraf vertaald worden.

Voorgeschreven artikelen (ter kopiëring aanwezig in map):

 • G.B. Conte, ‘Proems in the middle’, Yale Classical Studies 29 (1992), 147-59.

 • M.C.J. Putnam, Virgil’s Epic Design. Ecphrasis in the Aeneid (Yale UP, New Haven 1998), Ch. 4 ‘Silva’s stag’ (pp. 97-118, met noten, pp. 231-4).

Registration

Aanmelding via uSis.

Contact information

Dhr. J. Soerink

Remarks

Sommige hoorcolleges zullen in het Engels worden gegeven.