Prospectus

nl en

Grieks Homerus

Course
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Beschrijving

In deze cursus behandelen we Homerus’ Ilias, de meest invloedrijke tekst uit het genre epische poëzie, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Ilias in het Grieks, in het bijzonder uit de boeken 1, 9, 16, 22 en 24. We staan stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos, waarbij we recente inzichten uit het Homerus-onderzoek zullen bespreken. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Ilias, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia, en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla).

Leerdoelen

 • Inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Ilias

 • Inzicht in Homerische verteltechniek

 • Begrip van de Homerische versleer (dactylische hexameter)

 • Basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.)

 • Kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie

 • Ontwikkeling lees- en (ver)taalvaardigheid van Homerische poëzie

 • Basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief Odyssee en Homerische hymnen).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

Toetsing

Tussentoets (25%): vertaling van een ongeziene tekstpassage uit Homerus.

Eindtoets (75%): schriftelijk tentamen met open vragen, essayvragen en vertaling (met vragen) van een gelezen tekstpassage uit Homerus.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor mededelingen en studiemateriaal.

Literatuur

 • Een kritische uitgave van de Ilias, bij voorkeur: D.B. Monroe & T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT) 1931; of: H. van Thiel, Hildesheim (Olms/Weidmann) 1996.

 • Een vertaling van de Ilias , bijvoorbeeld die van H.J. de Roy van Zuydewijn (Den Haag 1980 en latere drukken).

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I Greek Literature, Part 1, Early Greek Poetry (ISBN 0-521-35981-3).

 • Syllabus Homerus Ilias (verkrijgbaar via het Studiepunt Letteren).

 • Dringend aanbevolen indien verkrijgbaar: J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr C.C. de Jonge