Prospectus

nl en

Latijn taalverwerving 1 (B-/C-groep)

Course
2011-2012

Admission requirements

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC met eindexamen Latijn.

Description

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de Latijnse vormleer en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid middels lectuur van passages uit Caesar’s De bello Gallico.

Course objectives

  1. Taalvaardigheid: verwerving van elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire en het opbouwen van een elementaire vertaalvaardigheid.
  2. Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling ongelezen stof en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale verschijnselen binnen een Latijnse tekst.

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Werkcolleges, zelfstudie

Assessment method

Schriftelijke toets aan het eind van de cursus.
Vereisten voor minimale aanwezigheid, deelname en voorbereiding worden bekend gemaakt bij het begin van het college.

Blackboard

Er wordt bij deze cursus mogelijk gebruik gemaakt van Blackboard.

Reading list

  • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, (Maastricht: J. Schenk, verscheidene drukken)

  • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse Grammatica, (Bussum: Paul Brand, laatste druk)

  • De te lezen passages uit Caesar, De bello Gallico zullen bij aanvang van het college ter kopiëring beschikbaar worden gesteld.

Registration

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in uSis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC: Mw. Joëlle Bosscher.

Contact information

J.K. Bosscher

Remarks

Vereisten voor minimale aanwezigheid, deelname en voorbereiding en een exact overzicht van de te behandelen stof worden bij aanvang van het college bekend gemaakt.