Prospectus

nl en

Topics in tweedetaalverwerving

Course
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding linguïstiek of een ander vergelijkbaar inleidend college taalkunde en/of de Inleiding Tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In dit college verwerven de studenten zich aan de hand van publicaties een overzicht van het tweedetaalverwervingsonderzoek, en verdiepen zij zich in twee deelaspecten van T2-verwerving, de invloed van de moedertaal en de invloed van expliciet (grammatica)onderwijs op het T2-verwervingsproces. Elke week staan één of twee publicaties centraal. Alle deelnemers beantwoorden daar van te voren vragen over en één van hen houdt een referaat (ondersteund met powerpoint) waarin de publicatie(s) zelf en de vragen aan de orde komen, en waarin discussiepunten zijn opgenomen.

Leerdoelen

Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van actueel onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving. Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.

Daarnaast wordt geoefend met het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten en met het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie (25%)

  • afsluitend schriftelijk ‘open-boek’ -tentamen met essayvragen (75%)

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, vragen, aanvullend materiaal, powerpointpresentaties, etc.

Literatuur

Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Docent: J. Caspers