Prospectus

nl en

Schrijven 1B - Taalverwerving I

Course
2011-2012

Toegangseisen

De schrijfvaardigheid van de deelnemers moet liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader.

Beschrijving

In dit college komen verschillende aspecten van het schrijven aan bod: formeel schrijven, opbouw van een brief, van een betoog, schrijfstijl, etc. Als ondersteuning worden de belangrijkste grammaticale verschijnselen van het Nederlands herhaald en direct toegepast in de wekelijkse gevarieerde schrijfopdrachten.

Leerdoelen

Schrijven: in termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar het niveau B1.
Bovendien leren de cursisten andere belangrijke aspecten van het schrijven: De opbouw van een brief of een betoog, spelling, gebruik van woordenboeken etc. De belangrijkste grammaticale regels kunnen worden toegepast.

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Er zijn twee toetsen:

  • halverwege het semester een grammaticatoets over Nederlands in hoofdlijnen. Dit tentamen bestaat uit multiple-choicevragen en korte invulvragen (40%)

  • na afloop van het semester een tentamen Schrijven. Dit tentamen bestaat uit zinnen die aangevuld moeten worden en enkele korte schrijfopdrachten. (60%)
    Beide onderdelen moeten voldoende zijn. De deelcijfers zijn maar een jaar geldig.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

  • Syllabus beschikbaar via het Studiepunt

  • De Bakker, M. Meijboom, A. Norbart e.a.: Nederlands in hoofdlijnen, praktische grammatica voor anderstaligen, theorieboek en oefenboek (Groningen, Wolters Noordhoff 2005).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: Mw. I. Zagar.

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook aangeboden in het 1e semester.