Prospectus

nl en

BA eindwerkstuk Film- en literatuurwetenschap (afronding)

Course
2011-2012

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Maar de ‘grootste’ is misschien misleidend. Het gaat om een werkstuk dat studenten binnen drie maanden moeten kunnen schrijven. Ze worden daarin stapsgewijs begeleid.

Leerdoelen

De student dient met het werkstuk aan te tonen dat zij nagenoeg zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan doen en haar bevindingen helder kan verwoorden.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

N.v.t.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Informatie over het schrijven van een scriptie is te vinden op onze
website

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docenten

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap