Prospectus

nl en

Literatuur en film (Intermediaal 2)

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De boekverfilming vormt de meest voor de hand liggende verwantschap tussen literatuur en film. Deze kruisbestuiving tussen de beide media leidt echter maar al te vaak tot de verzuchting “het boek was beter” omdat de roman vaak wordt beschouwd als de bron die in de film wordt verbeeld. De roman is het geprivilegieerde referentiepunt en de film “slechts” de afgeleide visualisering, die daardoor automatisch als ontoereikend wordt beoordeeld. Om aan deze hiërarchische vergelijking tussen roman en film te ontkomen, zal in dit college aandacht worden besteed aan narratieve technieken en (stijl)procédés die de beide media met elkaar gemeen hebben en die ze van elkaar onderscheidt. In het college zal worden nagegaan wat literatuur kan en cinema niet – en vice versa. Met name dit (vice versa) zal centraal staan: wat zijn vertelprincipes die eigen zijn aan film in vergelijking met literatuur. Filmische procédés – zoals monstration, editing, shot/reverse shot, deep focus, montage, mise-en-scène, tracking shot, jump cuts – worden belicht aan de hand van onder meer de cinema van regisseurs als Alfred Hitchcock, Orson Welles, Jean-Luc Godard, Sofia Coppola en Martin Scorsese.

Leerdoelen

Kennis van de manier waarop binnen de literatuurwetenschap ontwikkelde modellen bruikbaar zijn in de omgang met film; grotere analytische vaardigheden met betrekking tot de analyse van beeldmateriaal; enige kennis van filmische begrippen en modellen en hun parallellen met literatuurwetenschappelijke.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mid-term opdracht en werkstuk (hoofdvak) of tentamen (minor)
N.b. Minorstudenten volgen dit vak voor 5.0 ects

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

N.b.t.m.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij Eefje Broere (tel. 071 527 6485).

Contact

Bij de docent Dhr. dr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap