Prospectus

nl en

Interculturele literatuurbenaderingen

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen, die geschreven zijn binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Yoruba theater, Caribische machozangers, Balkan muziek, migrantenliteratuur, Europese reisverhalen en oriëntalistische erotiek, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen binnen de Interculturele Literatuurwetenschap, zoals hybriditeit, oriëntalisme, transnationalisme, creolisering, syncretisme, mimicry.

Leerdoelen

Dit college geeft allereerst inzicht in de historische en culturele contexten van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties; het maakt de studenten vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties; studenten leren relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Wekelijkse leesvragen, schiftelijk tentamen (50%), eindwerkstuk (50%)

Blackboard

Leesvragen en collegeconclusies worden beschikbaar gesteld op Blackboard

Literatuur

  • John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000)

  • Jamaica Kincaid, A Small Place (1988)

  • David Dabydeen, Turner. New and Selected Poems (1994)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent mw. dr. M. Boletsi

Opmerkingen

Zie voor actuele informatie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap