Prospectus

nl en

Literatuurbenaderingen

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorieën in de literatuurwetenschap vanaf de klassieke oudheid tot nu. Behandeld worden o.a. antieke poëtica’s, hermeneutiek, formalisme, receptietheorie, structuralisme, semiotiek, poststructuralisme, deconstructie, psychoanalyse, feministische literatuurwetenschap.

Leerdoelen

Kennis van de voornaamste literatuurwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen; inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld; inzicht in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Take-home tentamen

Blackboard

Lees- en presentatievragen worden via Blackboard bekend gemaakt. Studenten plaatsen ook vragen en reacties op Blackboard.

Literatuur

  • Virginia Woolf,A Room of One’s Own. 1928. Penguin Classics. London etc.: Penguin, 2000 (of latere herdruk).

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Malden etc.: Blackwell Publishing (editie van 1996 of 2008).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent mw. Dr. M.Boletsi

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap