Prospectus

nl en

Text image analysis 2: poetry, non-mainstream cinema

Course
2011-2012

Beschrijving

In dit college richten we ons op de analyse van poëzie en niet-narratieve cinema & performance arts in de breedste zin des woords (alternatieve cinema, animatie, documentaire, post-dramatisch theater, etc.) Doel is om zulke teksten en performances uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren. Dat is alleen mogelijk indien we de interpretatie van de tekst proberen uit te stellen door eerst meer informatieve elementen in de tekst te verzamelen. De nadruk ligt daarom op het leren van en oefenen met tekstanalytische begrippen. Het college sluit aan bij, en bouwt voort op, de kennis die bij het college Tekst-beeldanalyse I is opgedaan. Tijdens de eerste helft van het college staat poëzie centraal. Onderwerpen die worden behandeld zijn de specifieke poëtische leeshouding en taalsituatie, poëzie in relatie tot de traditie, en poëtisch taalgebruik. We zullen zien dat sommige onderwerpen en begrippen die in dit eerste deel aan de orde wordt gesteld, zoals apostrof en metafoor, op analoge wijze kunnen worden toegepast bij de analyse van cinematische en dramateksten. Daarnaast zullen we in de tweede helft reflecteren op mediumspecifieke eigenschappen van performance en cinema, zoals de aard van het fotografische beeld, ‘liveness,’ en de positionering van de toeschouwer.

Leerdoelen

Poëtische, cinematische en dramatische teksten kunnen analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren; het geduld en de vaardigheid ontwikkelen om te kunnen close-readen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Twee papers

Literatuur

Ernst van Alphen, e.a. Op poëtische wijze: Handleiding voor het lezen van poëzie, Coutinho 1996;
Een nader te bepalen selectie van films, drama en theoretische achtergrondteksten

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Informatie

Bij de docent dr. Y. Horsman en mw. dr. M.J.A. Kasten

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap