Prospectus

nl en

Afrikaanse geschiedenis: een overzicht

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding over een aantal cruciale thema’s in de geschiedenis van Afrika: prekoloniale economische systemen en politieke instituties, de incorporatie van Afrika in de wereldeconomie via de slaven- en productenhandel, Afrikaans verzet tegen de koloniale verovering, het omvormen van Afrikaanse maatschappijen onder het kolonialisme, en het bereiken van de onafhankelijkheid. Hierbij zullen niet alleen de politiek en de economie aan de orde komen, maar ook de sociale, religieuze en intellectuele veranderingen die het moderne Afrika hebben gekenmerkt.

Leerdoelen

Het verwerven van feitelijk informatie die noodzakelijk is voor de verdere studie. Eerste confrontatie met wetenschappelijke monografieën; schrijfvaardigheid.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Tentamen- en boekbesprekingen.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • John Iliffe, Africans: the History of a Continent, 2nd edition, Cambridge University Press, en twee monografieën.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr Prof.dr. R.J. Ross.