Prospectus

nl en

Dante poeta del mondo medievale

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op college wordt, na een algemene inleiding tot het werk van Dante, een aantal zangen uit de Hel behandeld. Daarbij verwerft de student vertrouwdheid met de thematiek en het taaleigen van de Komedie in het algemeen en de Hel in het bijzonder, binnen de religieuze, filosofische en literaire context van de late Middeleeuwen. Verder leert de student om te gaan met een uitvoerig wetenschappelijk commentaar, en gebruik te maken van de belangrijkste bibliografische hulpmiddelen en informatiebronnen bij de studie van de Komedie.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

N.V.T.

Literatuur

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Inferno con Strumenti, con commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-09579-4.
Studenten die de hele Commedia wensen te bezitten (warm aanbevolen!), kunnen in plaats van bovenstaande editie van het Inferno ook de complete editie van de Commedia met hetzelfde commentaar aanschaffen: Dante Alighieri, Commedia, con il commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-10550-9 (met cd-rom voor Windows, met daarop alle werken van Dante).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent:
Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

Geen.