Prospectus

nl en

Inleiding statistiek

Course
2010-2011

Dit vak geeft een inleiding in de mathematische statistiek. Het schatten van kansverdelingen en het toetsen van hypotheses staan centraal.Ook wordt aandacht besteed aan het lineaire model.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum
Voorkennis
Inleiding Kansrekening
Verplichte literaruur
Mathematical Statistics and Data Analysis. John A. Rice, Duxburg press (3de ed. 2007)
Vakcode TUD
WI2615
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links
Blackboard TUD