Prospectus

nl en

Modelleren (TU Delft)

Course
2010-2011

Doelstelling
Het vertalen van een praktische probleemstelling naar een wiskundig model, het oplossen van dit model en het interpreteren en valideren van de modelresultaten.

Inhoud
Modelleren 1 bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een mathematisch-fysisch probleem en wordt gedaan in groepjes van twee studenten (liefst een student uit Delft en een student uit Leiden). Het tweede deel gaat over een optimaliseringprobleem en wordt gedaan in projectvorm in groepen van vier studenten.

Na het volgen van dit vak is de student in staat om een eenvoudig wiskundig model te maken van een praktisch probleem, een oplossing hiervan te geven en de oplossing te valideren

DIT VAK WORDT AAN DE TU DELFT GEGEVEN!

Onderwijsvorm
Project, practicum
Voorkennis
Analyse 1, Lineaire Algebra 1, Caleidoscoop
Vervolgvakken
Modelleren en Simulatie, 2e jaar
Vakcode TUD
WI1606
Tentamen
Verslag(en)

Links
Blackboard TUD

Gedetailleerdere vakbeschrijving