Prospectus

nl en

Moderne Koreaanse Geschiedenis

Course
2010-2011

Beschrijving

Overzicht van de geschiedenis en de geschiedschrijving van Korea na 1876. Behandeld worden de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea vanaf het einde van de 19e eeuw. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

N.v.t.

Leerdoelen

  • Inzicht in de moderne geschiedenis van Korea;

  • Kennismaking met verschillende historische interpretaties;

  • Kritische benadering van gangbare concepten en begrippen;

  • Bevorderen van de schrijfvaardigheid.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • Totale studielast: 140 uur;

  • 26 contacturen (2 uur/week);

  • 40 uur voor het bestuderen van de verplichte literatuur (3uur/week);

  • 75 uur voor het schrijven van een werkstuk.

Literatuur

  • Carter J. Eckert, et.al. _Korea Old and New. A History _(Ilchokak Publishers, 1991);

  • Adrian Buzo, _The Making of Modern Korea _(Routledge, 2007. 2nd edition); wekelijks lezen studenten de relevante hoofdstukken.

Toetsing

Schriftelijk werkstuk van 3000 woorden waarbij kritische vraagstelling, historisch inzicht, en een begrip van de relevante historische discussies van belang zijn.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Contact

Dhr. Dr. K. De Ceuster

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

N.v.t.

Opmerkingen

Geen