Prospectus

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

 • De stappen van het diagnostische proces;

 • De voornaamste theoretische kaders waarbinnen onderzoeksvragen/-hypothesen worden geplaatst;

 • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten;

 • Toepassing van het hypothesetoetsende model op casuïstiek;

 • Problematiek m.b.t. instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen;

 • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Student voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesetoetsing een centrale plaats inneemt.
Eindtermen: 1.1 t/m 1.4; 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9; 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Blackboard.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer).

 • Take-home toetscasus (moet voldoende zijn).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • E.E.J. de Bruijn, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus, een praktijkleer. Leuven: Acco.

 • Kievit, T., e.a. (red.) (2008, zevende druk). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: de Tijdstroom.

 • Ruijssenaars (2008, derde druk). Leerproblemen en leerstoornissen. Remedial teaching en behandeling. Hulpschema’s voor opleiding en praktijk. Rotterdam: Lemiscaat (Dit boek wordt tevens gebruikt in het vak behandeling)

 • Collegestof.

Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.
  Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van de cursus is drs. M. van Korlaar
tel: 071 527 3924 (direct), secretariaat Orthopedagogiek 071 527 4060
Spreekuur maandagen: 11:00 – 12:00 vanaf drie weken vóór aanvang van de cursus.