Prospectus

nl en

Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek

Course
2010-2011

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen wordt bekend verondersteld. Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren.

Beschrijving

Aan de orde komen:

 • behandeling en ethiek;

 • theoretische achtergronden m.b.t orthopedagogische hulpverlening;

 • indicatiestelling;

 • hulpverleningsplanning;

 • teambegeleiding;

 • uitvoering van de behandeling; – interventies bij kinderen met een specifieke problematiek; – individuele behandeling en multisystemische behandelingswijzen; – belangrijkste (psycho)therapeutische benaderingen en

 • evaluatie van behandeling.

Leerdoelen

Studenten hebben kennis van en inzicht in de belangrijkste vormen en methoden van interventie binnen het orthopedagogisch werkveld. Zij zijn in staat om op adequate wijze de ernst en zwaarte van de problematiek in te schatten en kunnen aan de hand van een casus een hulpverleningsplan opstellen. Zij zijn bekend met diverse behandelvormen en de hierbij behorende theoretische achtergronden met betrekking tot persoonlijkheidsontwikkeling.

Daarnaast hebben zij kennis en inzicht in het werken met protocollen (eindtermen 1.1 t/m 1.3; 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkopdrachten.
Gedurende de 7 weken van de cursus zijn er in totaal 14 colleges van elk twee uur. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven over de onderwerpen die hierboven puntsgewijs zijn weergegeven en door middel van literatuurstudie vindt een verdere verdieping van de literatuur plaats. Studenten worden tijdens de colleges ingevoerd in de denkwijze van belangrijke representanten van bepaalde interventies, waarbij aanvullende informatie en commentaar worden geleverd. De colleges worden aangevuld met praktische voorbeelden, casuïstiek en videomateriaal.
Naast de colleges is er een tweetal verplichte werkopdrachten. De eerste opdracht betreft het schrijven van een paper. Deze opdracht wordt individueel gemaakt en beoordeeld.
De andere werkopdracht betreft het in werkgroepen voorbereiden en uitwerken van een handelingsplan. Verdere toelichting op de beide opdrachten wordt gegeven via Blackboard en tijdens het eerste college.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof, het schrijven van een paper plus het met succes uitwerken van de groepsopdracht. De studiepunten worden pas toegekend wanneer voor zowel het tentamen als de beide opdrachten een voldoende is behaald. Wanneer u het tentamen of de herkansing niet met een voldoende afsluit, dienen de opdrachten volgend studiejaar opnieuw gemaakt te worden!

Blackboard

Hand-outs voor de colleges, informatie over de opdrachten en de opdrachten zelf zijn t.z.t. via Blackboard te ontsluiten.

Literatuur

 • Christophersen, E. R., & Mortweet, S.L. (2001). Treatments that work with children. Empirically Supported strategies for Managing Childhood Problems. Washington: American Psychological Association. ISBN 1 55798 759 9

 • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2009). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Baarn: HB Uitgevers. ISBN 978 90 5574 639 2

 • Weerman, A. (2006). Zes psychologische stromingen, één cliënt. Soest: Nelissen. ISBN 90244 1698 1

 • Ruijssenaars,A.J.J.M, Van den Bergh, P.M., & Schoorl, P.M. (2008). Orthopedagogiek; ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding. ISBN 978-90-441-2264-0

 • Batshaw, M.L., Pellegrino, L., Roizen, N.J. (5de druk). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications. (H IV 33 t/m 36 en 40).

 • Reader Behandeling 2010-2011. Deze reader is vanaf medio januari verkrijgbaar bij de servicedesk van de FSW.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.
  Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van het vak is drs. J.H. Mos – van den Doel
Kamer 4A 25.
Spreekuur aansluitend aan het ochtendcollege gedurende één uur in de werkkamer van de coördinator.