Prospectus

nl en

Oefenonderzoek

Course
2010-2011

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

De thema’s worden uitgebreid beschreven op Blackboard (Oefenonderzoek voor studenten 2010-2011).

Leerdoelen

  1. Kennismaken met een aantal elementen uit het onderzoeksproces (eindterm 1.4): – inlezen probleemstelling; – formuleren van hypothesen; – uitwerken van de onderzoeksopzet; – dataverzameling; – dataverwerking; – data-analyse; – en rapportage.
    1. Oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1 en 2, uitgaande van een (ortho)pedagogische of onderwijs- of opleidingskundige vraagstelling (eindtermen 2.3, 2.5 en 2.10)
    2. Leren samenwerken in een taakgerichte groep (eindterm 2.11)
    3. Leren schriftelijk rapporteren (eindterm 2.7)

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Het Oefenonderzoek begint in de week van 20 september 2010 en eindigt in de week van 10 januari 2011. In de tussenliggende tijd zal het gemiddelde tijdsbeslag ruim één dag per week bedragen. Op 19 januari 2011 is de verslagbijeenkomst met posterpresentaties van alle thema’s (verplichte aanwezigheid).

De (geplande) activiteiten die studenten uitvoeren in het kader van het studie-onderdeel Oefenonderzoek dienen VERPLICHT te worden voorgelegd aan de studentcommissie Ethiek. Op Blackboard is hierover alle informatie te vinden.

Toetsing

Men is geslaagd bij voldoende participatie aan alle aspecten van het oefenonderzoek en als het eindproduct van de groep als geheel en de bijdrage daaraan van de individuele student als voldoende beoordeeld zijn. Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Voor alle bijeenkomsten van het oefenonderzoek, alsmede voor de afsluitende bijeenkomst (op 19 januari 2011) geldt een aanwezigheidsplicht. Alleen met een heel geldige, zwaarwegende reden (ter beoordeling van de docent van de oefenonderzoeksgroep) mag men één keer afwezig zijn. Vakantie geldt niet als een zwaarwegende reden!

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Zie: Oefenonderzoek voor studenten 10-11

Literatuur

Bij elk thema dient de student(e) een aantal artikelen te lezen. Deze worden door de desbetreffende docent(e) tegen kostprijs aan de deelnemers verstrekt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van: Ackermann, Margriet e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. (dit boekje is in de propedeuse ook al bij verschillende studie-onderdelen gebruikt).

Aanmelden

Verplichte inschrijving voor het Oefenonderzoek via uSis. Inschrijven kan van maandag 6 september 2010 tot uiterlijk 10 september 2010. Zonder inschrijving kan men niet deelnemen aan het onderwijs!
Als zich minder dan vijf studenten hebben ingeschreven voor een onderzoeksthema, kan worden besloten het betreffende thema te laten vervallen en wordt men in onderling overleg bij een ander thema ingedeeld.

Contact

Coördinator: drs A.W.M. Duijx