Prospectus

nl en

Leren en cognitie

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.a.

Beschrijving

Goed onderwijs sluit aan bij hoe kinderen (of volwassenen) leren. In deze cursus bestudeer je hoe we leren, wat daarbij mis kan gaan, en hoe onderwijs zo effectief mogelijk kan inspelen op hoe we leren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe werkt ons geheugen, hoe worden nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd, wat is de rol van leerstrategien, motivatie en achtergrondkennis.

Deze processen en vaardigheden ontwikkelen zich van de voorschoolse leeftijd tot in de volwassenheid, en we zullen deze ontwikkeling en de onderliggende factoren uitgebreid behandelen. Maar zelfs binnen één leeftijd zijn er grote individuele verschillen, die ervaring, aanleg en culturele factoren weerspiegelen. Deze individuele verschillen hebben op hun beurt belangrijke implicaties voor onderwijs; de ene leerling leert niet zoals de andere, en de ene lesmethode/activiteit helpt een ander kind dan een andere methode.

Behalve aan cognitieve factoren word aangedacht besteed aan de hersenactiviteiten en structuren die ten grondslag liggen aan leren.

Leren vindt dikwijls plaats binnen de context van specifieke vakken of onderwerpen. In deze cursus behandelen we ook leren in de context van taal, lezen, rekenen, enzovoorts. Ook hier is enerzijds aandacht voor de processen zelf en anderzijds voor implicaties voor de onderwijspraktijk.

Leerdoelen

Eindtermen: 1.2; 2.3; 2.8; 2.9; 3.1; 3.2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. Tijdens de colleges moet een opdracht worden gemaakt die via Blackboard bekend wordt gemaakt.

Toetsing

Multiple choice tentamen. Om hieraan mee te mogen doen dient men de opdracht met voldoende kwaliteit te hebben gemaakt. Het maken en met een voldoende hebben afgerond van de opdracht geldt als voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, onder andere voor cursusmaterialen (naast het tekstboek), communicatie met docenten en mede-studenten, discussie.

Literatuur

  • Byrnes, J.P. (2008). Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts: International Edition, 3/E. Pearson Education.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

Prof. dr. P. van den Broek en andere docenten.