Prospectus

nl en

Developmental and Educational Psychology

Course
2010-2011

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Inhoud

 • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie

 • aanleg versus omgevingsinvloeden

 • prenatale ontwikkeling

 • motorische ontwikkeling

 • lichamelijke ontwikkeling

 • taalontwikkeling

 • cognitieve ontwikkeling en intelligentie

 • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling

 • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in basisconcepten, theorieën, en onderzoek op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en de onderwijspsychologie.

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden, zoals de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling, etc.

 • Studenten leren om wetenschappelijke artikelen te lezen, te interpreteren en erover te discussiëren.

Rooster

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

14 hoorcolleges en drie werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepbijeenkomsten zijn niet verplicht. Tijdens de hoorcolleges bespreken de docenten de belangrijkste begrippen en onderzoeksresultaten uit de ontwikkelings- en onderwijspsychologie. De studenten discussiëren in 3 werkgroepbijeenkomsten over aanvullende literatuur.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit voornamelijk meerkeuzevragen en enkele open vragen over de literatuur (boek en aanvullende literatuur) en de collegestof.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Informatie over de cursus wordt via Blackboard verstrekt: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

 • R. Siegler, J. DeLoache, N. Eisenberg (2010). How Children Develop 3rd edition. New York: Worth Publishers.

 • Syllabus met artikelen en boekhoofdstukken

 • Informatie aangeboden op Blackboard (o.a. collegesheets en artikelen) behoort tot de tentamenstof.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de hoorcolleges. De werkgroepen niet verplicht zijn, daarom moeten alle studenten die aan een werkgroep willen deelnemen zich daarvoor inschrijven via Usis. Inschrijving voor deze werkgroepen vindt pas plaats ná het eerste hoorcollege, waarin de inschrijvingsprocedure nader wordt toegelicht.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Dr. C. Bokhorst
Kamer 3B36
Telefoon: +31 (0)71 527 4044
E-mail: bokhorst@fsw.leidenuniv.nl