Prospectus

nl en

Praktijk 2 (ICLON - masteropleiding)

Course
2010-2011

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de lerarenopleiding volgen.

Omschrijving

In de praktijk houdt de docent in opleiding (DiO) zich bezig met vakonderwijs voorbereiden en uitvoeren, begeleiden van leerlingen, ontwikkelen van leerstof en het deelnemen aan andere schoolactiviteiten. Hij of zij past de theoretische elementen uit de opleiding toe in authentieke beroepssituaties. Een centraal aandachtspunt is het leren verbinden van de eigen vakinhoudelijke kennis met de manier waarop leerlingen deze inhouden effectief kunnen leren, het leren inspelen op specifieke leermoeilijkheden en misconcepties die daarbij kunnen optreden, enzovoorts. Meer informatie staat in de Praktijkgids die tijdens de startweek wordt uitgereikt.

h3.Toetsing

Beoordeling vindt plaats op basis van opdrachten die in een elektronisch portfolio worden verzameld en van een eindgesprek.

Eindtermen

De DiO onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De centrale beroepsrol in dit onderdeel is de rol van professional.

Onderwijsvorm

Het praktijkdeel van de ICLON lerarenopleiding kan zowel door een baan als via een stage op een school voor Voortgezet Onderwijs worden ingevuld en bestaat uit minimaal 250 klascontacturen. DiO’s die een stage lopen, geven hiervan van ten minste 120 lesuren zelf, de rest kan ook worden ingevuld met observatie van de lessen van de schoolbegeleider(s) en andere schoolse zaken als vergaderingen etc. (zie ook bij hoofdstuk 4). Zowel DiO’s met een baan als zij die een stage volgen moeten tenminste 65 uur in het eerstegraads gebied les geven.