Prospectus

nl en

Sexology

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geslaagd voor de cursus Persoonlijkheids-, Klinische en Gezondheidspsychologie of vergelijkbare cursus
Let op: Inschrijving is alleen mogelijk bij een voldoende voor deze cursus.

Beschrijving

In dit keuzevak zal aandacht besteed worden aan seksualiteit vanuit een bio-psycho-sociale benadering.

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn:

 • de seksuele ontwikkeling

 • de biologie van seksualiteit

 • onderzoek op seksuologisch gebied

 • seksuele disfuncties en behandeling daarvan.

Leerdoelen

 • De student kan de seksuele ontwikkeling van de mens onderscheiden in verschillende levensfasen waarin aandacht is voor de biologische, psychologische en sociale invloeden in die verschillende fasen.

 • De student heeft kennis genomen van verschillende actuele onderzoeken naar seksueel gedrag en beleving.

 • De student verwerft inzicht in de fysiologie van de seksuele functies.

 • De student heeft kennis van epidemiologie van seksuele problematiek en seksuele disfuncties en de verschillende behandelmogelijkheden van seksuele problematiek.

 • De student heeft kennis van de prevalentie en de gevolgen van seksueel geweld.

Rooster

Seksuologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

Negen hoorcolleges en een tentamen

Toetsing

Multiple choice tentamen

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard?

Zo ja welke rol speelt het dan bij het college? Wordt deze gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Seksuologie, onder red. van Gijs, Gianotten, Vanwesenbeek en Weijenborg, 2e herziene uitgave, BSL, Houten 2009. ISBN 978 90 313 5187 9

Aanmelden

Studenten dienen zich voor studieactiviteiten van een cursus in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf 7 juli tot 30 augustus. Inschrijving voor de studieactiviteiten van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

 • Dhr. Drs. A. Beekman
  LUMC, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, Poortgebouw Zuid, 4e Etage
  Tel.: 071-5268032
  E-mail: a.beekman@lumc.nl

 • Mevr. Drs. H.E. de Groot
  LUMC, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, Poortgebouw Zuid, 4e Etage
  Tel.: 071-5268032
  E-mail: H.E.de_Groot@lumc.nl