Prospectus

nl en

Fonologie 1

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden de basisprincipes van de fonologie behandeld: de structuur van klanken en lettergrepen en de manier waarop klemtoon beregeld wordt. De werking van de fonologie wordt geïllustreerd aan de hand van fonologische processen uit allerlei talen. Kennis wordt in de praktijk gebracht door het maken van fonologische oefeningen.

Leerdoelen

De doelstelling van het college is dat studenten snel een basale fonologische analyse kunnen maken, en ook de fonologie van complexere structuren kunnen achterhalen.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Hoor/instructiecollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Voor deze cursus is een Blackboardsite beschikbaar. Studenten melden zich hiervoor aan: Blackboard

Literatuur

Kooij, Jan & Marc van Oostendorp (2003) Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands, Amsterdam University Press.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Studeren A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent