Prospectus

nl en

Frankrijk in de negentiende eeuw

Course
2010-2011

Toegangseisen

Leesvaardigheid Frans is een voordeel, maar is niet noodzakelijk.

Beschrijving

Hoewel Napoleon in 1815 uiteindelijk verslagen werd, bleef Frankrijk in de negentiende eeuw internationaal de toon zetten. Zo begonnen de revoluties van 1830 en 1848 in Frankrijk, was de Commune een schrikbeeld voor de Europese gevestigde orde en bleef Parijs het centrum van de Westerse kunst, cultuur en showbusiness. Tijdens dit college zullen de voornaamste maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en de roerige politieke geschiedenis van het land in de periode 1800-1914, met twee koningshuizen, twee keizerrijken en twee republieken, centraal staan.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de geschiedenis van Frankrijk in deze periode, inzicht in enkele geschiedkundige problemen daarvan, vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp, het mondeling en schriftelijk daarover kunnen rapporteren in de werkgroep.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie (20 procent)

  • actieve deelname colleges en kleine opdrachten (20 procent)

  • werkstuk (60 procent)

Blackboard

Nee

Literatuur

Robert Gildea, Children of the revolution: The French 1799-1914 (Londen: Penguin 2009). ISBN 9780141016535.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. H.J. Storm