Prospectus

nl en

De economische crisis in historisch perspectief

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voorgaande deelname aan het hoorcollege ‘Geschiedenis van de wereldeconomie in de twintigste eeuw’ en/of het werkcollege over economische crisis en kapitalisme gegeven in het voorjaar 2010 verdient aanbeveling maar vormt geen vereiste.

Beschrijving

Dit BA-seminar richt zich op de huidige economische crisis maar dan wel in een lang historisch perspectief. Centrale vraag in het seminar zal zijn: is deze crisis uniek of een herhaling van wat er eerder plaatsgevonden heeft? Deze vraag kan alleen worden opgelost door middel van systematische vergelijkingen met crises eerder in de twintigste eeuw. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de Aziëcrisis in de late jaren negentig. Was dat een voorbode van wat het Westen trof in 2008/09? Het internationale debat over de huidige crisis, veelal via internet gevoerd, zal worden geëxploreerd en in kaart gebracht.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in de huidige economische crisis en de wijze waarop hedendaagse economische gebeurtenissen begrepen kunnen worden door het aanleggen van een historisch perspectief. Tevens oefening krijgen in mondelinge en schriftelijke presentatie van uitkomsten van eigen onderzoek betreffende een deelthema.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Referaten en werkstuk.

Blackboard

Ja. Blackboard zal worden gebruikt om informatie onder de deelnemers uit te wisselen en studiemateriaal beschikbaar te stellen.

Literatuur

Twee recente bundels van artikelen worden als theoretisch vertrekpunt gehanteerd:

  • Jeremy Atack en Larry Neal (red.), The origins and development of financial markets and institutions (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)

  • Michael J. Oliver en Derek H. Aldcroft (red.), Economic disasters of the twentieth century (Cheltenham: Elgar, 2007).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: dr. J. Th. Lindblad

Opmerkingen

Geen.