Prospectus

nl en

Conflict en geweld in vroegmodern Europa

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In de huidige beeldvorming was Europa vóór 1900 veel gewelddadiger: conflicten werden met geweld opgelost, de straffen waren hardvochtig en de staat kende een nog weinig ontwikkelde wetgeving en rechtspraak. In dit college onderzoeken we aan de hand van archiefbronnen en literatuur of dit beeld klopt, hoe conflicten in Europa tussen ongeveer 1400 en 1900 werden opgelost en hoe gewelddadig samenlevingen waren.

Leerdoelen

  • Opdoen van onderzoeksvaardigheden in de sociale geschiedenis

  • Inzicht inde relevant literatuur rond rechtspraak en criminaliteit van jongeren.

  • Opstellen van een analytisch en gestructureerd onderzoeksverslag rond het thema conflictregulering en geweld.

Kennis en inzicht in de manieren waarop tussen 1400 en 1900 met geweld en conflicten werd omgegaan en welke rol burgers en rechterlijke instanties bij geweld en conflicten speelden.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie
    Het werkstuk vormt 70% van het cijfer, het referaat 30%.

Blackboard

Ja. Ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: dr. Manon van der Heijden