Prospectus

nl en

Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme

Course
2010-2011

Onderwerp: Theologiegeschiedenis van de Nederlandse gereformeerde traditie

Doelstelling: Studenten maken kennis met de historische ontwikkeling en theologische eigenheid van het gereformeerd protestantisme. Zij hebben na afronding van het keuzevak een basaal inzicht in de historische en theologische voortgang ervan gedurende de 16e t/m 20e eeuw, met name in de Nederlandse context.

Onderwijsvormen: 1. College Opzet en inzet van de HC 5 ects __ 2. College over NGB of over DL 4 ects 3. Scriptie 11 ects Totaal 20 ects

Toelating: Geen specifieke eisen

Opmerking:
Bij de nadere invulling van dit onderwerp sub 2 en 3 (literatuurstudie en scriptie) kan rekening gehouden worden met de voorkeuren van de individuele student.