Prospectus

nl en

Academische Vaardigheden

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college worden basisvaardigheden geoefend die van belang zijn voor het doen en presenteren van wetenschappelijk onderzoek. De student krijgt een uitgebreide bibliotheekinstructie en oefent met het zoeken van bronnen, het houden van een mondelinge presentatie en het schrijven van een wetenschappelijke tekst.

Leerdoelen

  • Zelfstandig vakwetenschappelijke literatuur kunnen vinden met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken.

  • Deze globaal kunnen beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid.

  • Op wetenschappelijke wijze zowel mondeling als schriftelijk verslag kunnen doen van een onderzoek van beperkte omvang.

  • Formele richtlijnen met betrekking tot de vormgeving van een wetenschappelijke tekst kunnen toepassen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • opdrachten (20%)

  • mondelinge presentatie (40%)

  • werkstuk (40%)

Blackboard

Er wordt met Blackboard gewerkt. Daarop wordt cursusmateriaal geplaatst, zoals handleidingen voor het schrijven van wetenschappelijke teksten en voor het maken van wiki’s en blogs.

Literatuur

Informatie over de te gebruiken literatuur zal tijdig op de Blackboardpagina worden geplaatst.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Contact

M.J. Klokke