Prospectus

nl en

Oorlog in het klassieke Griekenland

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In het klassieke Griekenland was oorlog alom aanwezig; een polis als Athene kende bijvoorbeeld in de 5de eeuw maar ongeveer 30 jaar vrede. Aan de oorlogvoering werd ook actief deelgenomen door een groot deel van de bevolking, terwijl de hele bevolking de gevolgen ervan ondervond. Hoewel er steeds meer professionele soldaten (huurlingen) kwamen, bleef de oorlogvoering in deze periode allereerst een zaak van burger-amateurs (alleen in Sparta waren de burgers tegelijk professionele hoplieten). In dit wc. zullen we diverse aspecten van de Griekse oorlogvoering behandelen, zoals: bewapening en training van de strijders en de diverse troepenonderdelen; de logistiek van een oorlog; kwesties van strategie en tactiek (hoe verliepen bepaalde veldtochten en veldslagen?); belegeringen; behandeling van gevangenen en overwonnenen; verzorging van gewonden en gesneuvelden; oorlogsmonumenten; de rol van offers, voortekens en in het algemeen de religieuze aspecten van de oorlog, en zo meer. We zullen ons bij dit alles geheel of grotendeels beperken tot de oorlogvoering te land.

Leerdoelen

Enige kennis van en inzicht in het onderwerp van de klassieke Griekse oorlogvoering, alsmede van het relevante bronnenmateriaal en de moderne wetenschappelijke discussies daarover; voorts de vaardigheid om hiervan mondeling en in een werkstuk verslag te doen.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art. 2)

Toetsing

  • referaat

  • werkstuk

Blackboard

Ja, beperkt (uitgereikt studie-materiaal, bibliografische gegevens, rooster e.d. )

Literatuur

Bibliografisch materiaal wordt bij het werkcollege verstrekt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. H.W. Singor