Prospectus

nl en

Geschiedenis van de taalkunde

Course
2010-2011

Beschrijving

Overzicht van de ontwikkeling van de moderne taalkunde: Voorlopers van de moderne theoretische taalkunde: Panini, Junggrammatiker, Saussure, Europees en Amerikaans structuralisme. Leidende gedachten in de ontwikkeling van de generatieve grammatica en alternatieven.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Hoor/instructie-college

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Geselecteerde artikelen

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Studeren A la Carte

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent