Prospectus

nl en

Apparaat/ Werkstuk/ Referaat

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Proeve van zelfstandig werken over een in overleg met de docent vast te stellen onderwerp (literatuurstudie).

Leerdoelen

Vaardigheid om de NINO-bibliotheek te gebruiken, en de belangrijkste assyriologische standaardwerken en digitale bronnen te raadplegen aan de hand van opdrachten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Referaat en werkstuk na het tweede blok.

Blackboard

www.blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Opmerkingen

Overzicht

  • De student voert opdrachten uit.

  • De docent geeft een overzicht van het apparaat van de assyriologie.