Prospectus

nl en

Islam en maatschappij

Course
2010-2011

Toegangseis

Geen. Enige basiskennis over de Islam is echter wenselijk.

Beschrijving

Dit college behandeld de islam vanuit de invalshoek van het religieuze leven van moslims, zowel in de moslimwereld zelf als in het Westen. Het heeft als doel inzicht te bevorderen in de zeer uiteenlopende wijzen waarop islam in het dagelijkse en maatschappelijke leven benaderd, geïnterpreteerd en “geleefd” kan worden, onder uiteenlopende omstandigheden. Tijdens het eerste uur van elk college geeft de docent een presentatie die betrekking heeft op de opgegeven literatuur. Tijdens het tweede uur behandelen we de antwoorden van alle deelnemers op meegegeven vragen omtrent de bestudeerde literatuur, alsmede eventuele andere opdrachten.

Leerdoelen

Een gedegen inzicht in de Islam als maatschappelijk en historisch verschijnsel, gericht op de verbanden tussen lokale interpretaties en praktijken en sociale omstandigheden. Kennis van theorieën en methoden voor de bestudering van de Islam als maatschappelijk verschijnsel.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Aanwezigheidsplicht

Dit is een werkcollege met aanwezigheidsplicht. Afwezigheid is maximaal twee keer toegestaan op voorwaarde van een geldige reden die de student vóór aanvang van het college aan de docent moet meedelen. Voor gemiste colleges dient een vervangende opdracht te worden uitgevoerd.

Toetsing

Referaat met schriftelijke synopsis (20% van eindcijfer); actieve deelname aan het college (20 ); werkstuk (60, dient minimaal voldoende te zijn).

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Buitelaar, Marjo; 2006; Islam in het dagelijks leven.
Religie en cultuur onder Marokkanen; Amsterdam:
Atlas. Verdere literatuur wordt tijdens college opgegeven.

Aanmelden

via uSis

Contact

Bij de docent: Prof.dr. L.P.H.M. Buskens