Prospectus

nl en

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college zal worden ingegaan op de vier belangrijkste uitvoerende kunstvormen in het Midden-Oosten en Centraal Azië, n.l. muziek, theater, film en nieuwe media (televisie en internet). De Arabische, Perzische en Turkse wereld zullen hierbij beurtelings aan bod komen. Een groot deel van het college zal worden ingevuld met het tonen en analyseren van audiovisueel materiaal. Het doel van dit college is naast het bestuderen van relevante vakliteratuur, het leren evalueren en analyseren van een voorstelling van een van de deelgebieden. Het individueel bezoeken van een toneelvoorstelling of een concert gerelateerd aan het Midden-Oosten of Centraal-Azië vormt een vast onderdeel van dit college.

Leerdoelen

Dit college beoogt inzicht te verwerven in de manier waarop in het Midden-Oosten en in Centraal-Azië uitvoerende kunsten in heden en verleden worden gepresenteerd. Bovendien leert de student een voorstelling te evalueren en analyseren door middel van een wetenschappelijk verantwoord verslag.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (60%) en een verslag + presentatie van een individueel te bezoeken voorstelling (40%). Een presentatie van het verslag is onlosmakelijk verbonden met de afronding van het vak.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard

Literatuur

Wordt opgegeven via blackboard

Aanmelden

Aanmelden via usis

Contact

Dr. P. de Bruijn, dr. G.R. van den Berg, dr. D. Heshmat

Opmerkingen

Voor het voorstellingsverslag/presentatie is het niet mogelijk verslag te doen van een film, ook al is de film vertoond in een filmhuis of bioscoop. Suggesties voor te bezoeken voorstellingen worden via Blackboard en tijdens college gegeven. Bij twijfel is het verstandig eerst contact op te nemen met één van de docenten. De docenten zullen tijdens het laatste college de gegevens van de bezochte of de nog te bezoeken voorstellingen opvragen.