Prospectus

nl en

Culturele Antropologie van het Midden-Oosten

Course
2010-2011

Toegangseis

Geen.

Beschrijving

Een inleiding in belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het hedendaagse Midden-Oosten, met eveneens aandacht voor het de historische achtergronden. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de relaties tussen stad en platteland; veranderingen in middelen van bestaan, ecologie en economische verhoudingen; tribale, etnische en interreligieuze relaties; man-vrouwverhoudingen; familierelaties; omgangsvormen in het dagelijks leven; staat en samenleving; religies en gemeenschappen. Ook de geschiedenis en vooronderstellingen van een antropologische benadering van het Midden-Oosten zullen kritisch bezien worden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van een aantal belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het Midden-Oosten. Basiskennis van antropologische theorieën en methoden voor zover van belang voor Middenoosterse samenlevingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Werkstuk (40%, dient minimaal voldoende te zijn); schriftelijk tentamen (60%).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Dale F. Eickelman,2002, The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach (Fourth edition); Englewood Cliffs: Prentice Hall. Verdere literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Aanmelden via uSis

via uSis

Contact

Bij de docent: Prof.dr. L.P.H.m. Buskens