Prospectus

nl en

Historische grammatica van het Sanskrit

Course
2010-2011

Dit college behandelt de taalhistorische ontwikkeling van het (Vedisch) Sanskrit vanuit het Indo-Europees tot aan de Veda. Vergelijking met andere oude Indo-Europese talen speelt een belangrijke rol.

Timetable

Collegerooster

Method of Instruction

Hoor-/werkcollege.

A la carte and contract teaching

Mits voldoende kennis van Sanskrit en van de Indo-Europese taalvergelijking aanwezig is.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Required reading

T. Burrow, The Sanskrit language, Motilal Banarsidass, Delhi 2001 (herdruk)

Examination

Schriftelijk tentamen