Prospectus

nl en

Historische grammatica van het Grieks II

Course
2010-2011

Dit college gaat dieper in op concrete vraagstukken in de historische grammatica van het Grieks. De taal (onder andere de versleer) en de voorgeschiedenis van het homerische epos komen aan de orde. De student wordt op weg geholpen bij het schrijven van een werkstuk over een thema dat op het college behandeld is.

Timetable

Collegerooster

Method of Instruction

Werkcollege

A la carte and contract teaching

Mits Historische grammatica van het Grieks I (BIEGR1) afgerond is.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Required reading

Wordt nader bekendgemaakt

Examination

Tentamen en werkstuk