Prospectus

nl en

Historische grammatica van het Grieks I

Course
2010-2011

Dit college behandelt aan de hand van het boek van Rix de historische grammatica van het Grieks. Ook zal apart aandacht worden besteed aan de accentuering van het Grieks en aan de stamtijden van onregelmatige werkwoorden en hun Indo-Europese achtergrond. Er wordt uitgegaan van een goede kennis van het Grieks.

Timetable

Collegerooster

Method of Instruction

Hoor-/werkcollege

A la carte and contract teaching

Mits gedegen kennis van het Grieks aanwezig is.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Required reading

H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen, Laut- und Formenlehre. Darmstadt 1976. en syllabus.

Examination

Schriftelijk tentamen (incl. deeltentamen)