Prospectus

nl en

Grieks taalverwerving 2a (A-groep)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC voor studenten die géén eindexamen Grieks gedaan hebben, maar wél eindexamen Latijn. Daarnaast kan deze cursus gevolgd worden door BA1-studenten VIET zonder eindexamen Grieks maar met eindexamen Latijn.

Beschrijving

Deze cursus is het vervolg van de cursus Grieks taalverwerving 1a. In de tweede cursus wordt de bestudering van de leergang Mouseion voortgezet en afgerond. De opzet is verder geheel gelijk aan die van de eerste cursus in die zin dat de leergang op de voet gevolgd wordt. In deze cursus wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van de cursus is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Griekse tekst met de nodige hulpmiddelen te lezen. Op deze cursus sluit aan de cursus Grieks taalverwerving 2, waarin de rest van de redevoering van Lysias in het oorspronkelijke Grieks gelezen wordt [van deze redevoering bevatten de hoofdstukken 33-36 van Mouseion een vereenvoudigde versie].

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid.

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale verschijnselen binnen een Griekse tekst.

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Werkcolleges (ca. 24 contacturen), zelfstudie (ca. 116 uur).

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van de cursus, met een eenvoudige vertaling Grieks-Nederlands, vragen over de grammaticale stof die in de (behandelde hoofdstukken van de) leergang aan de orde is geweest, en een toets over de basiswoordenschat.

Blackboard

Bij deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

  • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden)

  • Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk .

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in Usis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC.

Contact

Mw. prof. dr. I. Sluiter