Prospectus

nl en

Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC met eindexamenniveau Grieks. Tevens toegankelijk voor BA1-studenten van VIET met eindexamenniveau Grieks.

Beschrijving

In de cursus Grieks Taalverwerving II behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatice: klankleer, morfologie (o.a. het naamwoord), syntaxis (m.n. het gebruik van het werkwoord) en pragmatiek. Daarnaast voltooien studenten het leren van het basisvocabulaire en de ‘stamtijden’. De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van (een selectie uit) een tweetal redevoeringen van Lysias (I en III).

Leerdoelen

Taalvaardigheid: verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van klankleer, morfologie, syntaxis, pragmatiek, stamtijden, en vocabulaire.
Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid.
Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, en over de inhoud van de gelezen stof. .

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Enkele ondersteundende cursusmaterialen (gedetailleerde planner, handouts oefeningen en een proeftentamen) worden beschikbaar gesteld in Blackboard.

Literatuur

  1. Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk
    1. J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6)
    2. Syllabus Grieks: Basiswoordenlijst & Klankleer & Syntaxis (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren; ca.€ 10,-)
    3. Syllabus Grieks: Plato Protagoras (verkrijgbaar bij het studiepunt Letteren).
    4. R. Appel, A. Baker, K. Hengeveld, F. Kuiken en P. Muysken (eds.), Taal en Taalwetenschap, Malden & Oxford, Blackwell 2002

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in Usis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC.

Contact

Dr. A.M. Rademaker: a.m.rademaker@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen