Prospectus

nl en

Inleiding in de Indo-Europese taalvergelijking II

Course
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Dit vak geeft een inleiding in de methoden en resultaten van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap, m.n. wat betreft de morfologische reconstructie. De reconstructie wordt vooral geïllustreerd aan de hand van Grieks, Latijn, Gotisch, Sanskrit, Oud-Kerkslavisch en Hettitisch.

Leerdoelen

Inzicht in en overzicht over de methodes en resultaten van de morfologische reconstructie van het Indo-Europees.

Rooster

Collegerooster
Maandag 15.15 – 17.00 uur. Van Eyckhof 2, zaal 004.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over collegestof aan het eind van het semester.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

R.S.P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam, 1995

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: m.a.c.de.vaan@let.leidenuniv.nl 071-5272508

Opmerkingen

Behandeling van de tweede helft van het cursusboek: morfologie. Daarnaast worden oefeningen als huiswerk opgegeven, en op college besproken.