Prospectus

nl en

Inleiding in de historische taalkunde

Course
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Dit college zal de methoden en technieken van de historische taalkunde toelichten.

Leerdoelen

Aan de hand van praktische oefeningen worden de basisvaardigheden geleerd die nodig zijn voor het beoordelen van de taalhistorische literatuur en voor de vervolgstudie.

Rooster

Collegerooster
Maandag 13.15 – 15.00 uur. Van Eyckhof 2, zaal 004.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen + individueel werkstuk.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Opmerkingen

Geen.