Prospectus

nl en

Historische grammatica van het Gotisch

Course
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Inleiding in het Gotisch in historisch-vergelijkend perspectief, dus in vergelijking met de andere Indoeuropese talen. Het Gotisch is de oudste van de Germaanse talen. We kennen het met name uit de bijbelvertaling van bisschop Wulfila, uit de vierde eeuw. Het eerste deel van het college behandelt de klanken en paradigma’s van het Gotisch, en schetst hun ontstaan vanuit de Indo-Europese proto-taal. Tijdens de tweede helft van het college wordt een stuk uit de Gotische bijbel gelezen.

Leerdoelen

Inzicht in de taalstructuur van het Gotisch, elementaire leesvaardigheid, inbedding van het Gotisch binnen het ruimere kader van het Germaans en het Indo-Europees.

Rooster

Collegerooster
Vrijdag 13.15 – 15.00 uur. Lipsius, zaal 308.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over collegestof en lectuur.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Syllabus.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Opmerkingen

Geen.