Prospectus

nl en

Van Republiek tot koninkrijk. Politiek en instituties in Nederland, 1500-2010

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In deze reeks hoorcolleges geven twee docenten Vaderlandse Geschiedenis vanuit hun eigen perspectief een overzicht van politiek, bestuur en instituties in respectievelijk de Republiek en het koninkrijk. Na een gezamenlijke introductie wordt de verbrokkelde politiek van de Republiek behandeld die vanuit de praktijk was opgebouwd. Daarna komt het koninkrijk aan de orde, waarvan de politiek juist helemaal een tekentafelconstructie was die pas geleidelijk aan een maatschappelijke inbedding kreeg. In een gezamenlijke afronding zullen de docenten zich met de studenten afvragen of er ondanks deze grote verschillen toch conctinuïteit is aan te wijzen. Wat is er waar van mythes zoals over regenten en polders die de Nederlandse politiek tot op de dag van vandaag zouden stempelen? Zo biedt de cursus behalve een overzicht ook een discussie over de Nederlandse politieke geschiedenis.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht in de geschiedenis van het Nederlandse openbare bestuur en de politieke praktijk alsook de maatschappelijke en cultuurhistorische achtergrond daarvan.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • Aerts, R.A.M. e.a. ed., Land van kleine gebaren: een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990 (Nijmegen 2001).

  • Bos, D., M.A. Ebben en H. te Velde ed., Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu (Amsterdam 2007 en latere drukken).

Aanvullende literatuur is te vinden op Blackboard.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail: prof.dr. H. te Velde of dr. M.A. Ebben