Prospectus

nl en

The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914

Course
2010-2011

Dit hoorcollege wordt op vrijdag van 13.15-15.00 in Lipsius/228 gegeven, NIET op maandag

Toegangseisen

Beschrijving

Een van de meest opvallende kenmerken van de westerse wereld in de Moderne Tijd is structurele economische groei. Hoewel historici het niet eens zijn over de oorzaak en de verspreiding van dit fenomeen, is het duidelijk dat in delen van West Europa en Noord Amerika factoren aanwezig waren die elders ontbraken. Dit college gaat over deze rise of the West en het fascinerende debat dat daarover in verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gevoerd.

Engeland werd, na de Glorious Revolution van 1688, de toonaangevende economische macht in de (westerse) wereld. Als erfgenaam van een West Europese handelskapitalistische traditie, werd Engeland het bolwerk van de eerste Industriële Revolutie, die de deur opende voor de uitbreiding van industrieel kapitalisme in West Europa en Noord Amerika.

De collegereeks biedt een stevige introductie op de debatten over thema-s als de wereldeconomie, historische globalisering en institutionele en technologische verandering. Tegen die achtergrond worden de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen geplaatst zodat de deelnemers aan het college brede kennis opdoen over de stand van het debat over globalisering en het belang van handelskapitalisme en industriële revoluties voor the rise of the West.

Leerdoelen

  • basis kennis van concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme , wereldeconomie, historische globalisering, institutionele en technische veranderingen en rise of the west

  • historisch inzicht in de industrious revolution en industriële revoluties

  • kritisch inzicht in de debatten over de rise of the West

  • gebruik maken van theoretische debatten als achtergrond van toekomstig bronnen onderzoek in economische en sociale geschiedenis onderwerpen

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijke toetsing met essayvragen.

Blackboard

Literatuur

De literatuur wordt tijdens de colleges uitgereikt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail: Dr. C. A. P. Antunes