Prospectus

nl en

De wereldeconomie in de twintigste eeuw

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van de ontwikkeling van de wereldeconomie in de twintigste eeuw. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de ‘globalisering’, de veranderende structuur van de wereldeconomie en de veranderende rol van de natie-staat. Vervolgens komt een drietal soorten stromen in de internationale economie aan bod: goederen (handel), kapitaal (investeringen) en mensen (arbeid). Het institutionele kader, in het bijzonder het internationale monetair systeem, wordt geschetst. Tot de centrale thema’s van het hoorcollege behoren eveneens de relaties tussen Noord en Zuid, de relatie tussen Amerika en Europa, en de perioden van crisis die optraden in de jaren dertig en zeventig. Het college eindigt met beschouwingen over crisismanagement en de reikwijdte van globalisering. Ook de huidige kredietcrisis komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Inzicht in de recente economische debatten, de structuur van de economie, vormen van economisch beleid en economische bestuursproblematiek, kennis van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereldeconomie in de twintigste eeuw.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Ja, wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, Powerpoint-presentaties en proeftentamens.

Literatuur

  • Jeffry A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, Norton 2006).

  • D. Held e.a., Global transformations: Politics, economics and culture (Stanford: Stanford University Press, 1999).

Indien studenten het vak willen uitbreiden naar 10 ects wordt extra literatuur opgegeven; deze wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

E-mail: Dr. J.Th. Lindblad of Dr. L.J. Touwen